Styrelsen

Styrelsen för år 2021 består av följande personer:        Ordförande:    Miska Törmänen    miska.tormanen@abo.fi      Vice ordförande:    Carina Horsma    carina.horsma@abo.fi      Sekreterare:    Emilie Nordström    emilie.nordstrom@abo.fi      Kassör:    Ellen Anckar    ellen.anckar@abo.fi      Övriga medlemmar:    Emma Forsman    emma.a.forsman@abo.fi      Sanne Näsman    sanne.nasman@abo.fi      Edith Vuorinen    edith.vuorinen@abo.fi               Kontakta hela styrelsen på ostsvea@abo.fi

© 2022

Östsvea vid Åbo Akademi rf