Bli medlem

Som medlem i Östsvea får du information om våra kommande evenemang och vad som sker inom föreningen, du får ta del av medlemsförmåner som kan bestå av exempelvis billigare pris på våra sitzar. Som gulis får du även rabatt + halarmärke vid köp av halare om du är medlem.    Prislista:  1 års medlemskap = 7€  3 års medlemskap = 15€  5 års medlemskap = 20€    För att bli medlem i föreningen ska du:    1. Skicka ett mail till ostsvea@abo.fi, i mailet ska du skriva hela ditt namn (mellannamn inkluderat), hur långt medlemskap du köper (se alternativ ovan), hemort samt den e-postadressen du vill bli kontaktad på i framtiden.    Exempel på mail:    Hej! Jag vill köpa 5 års medlemskap i Östsvea. Mitt namn är Svea Öst och min hemstad är Åbo. Kontakta mig på e-postadressen ostsvea@abo.fi.    2. Betala medlemsavgiften:    Kontonummer: FI23 4055 8120 0724 82  Mottagare: Östsvea vid Åbo Akademi  Meddelande: Namn + medlemskapsperiod (t.ex. Svea Öst + 5 års medlemskap)    Du kan även bli medlem på våra evenemang och tillställningar. Då kan medlemsavgiften även betalas kontant och vi kan skriva upp medlemsuppgifterna.   

© 2022

Östsvea vid Åbo Akademi rf